อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA

วันที่ 23 สิงหาคม 2562

BDI Group Training Center จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA

บรรยายโดย ดร.รัตนา กลั่นแก้ว

รองผู้จัดการทั่วไป ด้านบริหารงานคุณภาพ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 38,313