ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารภายในวิทยาลัย

Training Center

ศูนย์วัฒนธรรมและภาษา ไทย-ไต้หวัน

การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สังกัดภาคตะวันออกและกรุงเทพฯประจำปีการศึกษา 2563
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ) วันที่ 23 ธันวาคม 2563

นายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือของสถานประกอบการไต้หวันในประเทศไทยกับการพัฒนาการศึกษาระบบทวิภาคี”
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย – ไต้หวัน 
(บีดีไอ)

                                                                                                                           แหล่งข่าว : http://ep.worldjournal.com/BK/2020-12-05/B06

 

Visitors: 152,142