พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) และ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัย
ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) และ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
20 ต.ค. 2564
ณ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

Visitors: 206,787