การแข่งขันกีฬาสี T-TECH Sport Day Game วันที่ 27มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ)

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ)
จัดการแข่งขันกีฬาสี T-TECH Sport Day Game
วันที่ 27มกราคม 2567
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ)
Visitors: 206,786