ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา MOU ระหว่าง โรงเรียนเมธีพิทยา จ.พิจิตร กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยไต้หวัน (บีดีไอ)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา MOU ระหว่าง โรงเรียนเมธีพิทยา จ.พิจิตร กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 196,343