พีธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

พีธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้อง C Eternity Room ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)
วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564

Visitors: 200,856