การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2563

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจำปีการศึกษา 2563

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานวัดละเอียด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2. ประเภททักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ณ อาคารจางขจรศักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 206,799