การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจำปีการศึกษา 2563

ประเภททักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ณ อาคารจางขจรศักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 200,859