คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมดูการทำงานของนักเรียน ปวช. / ปวส. ณ บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จำกัด

คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมดูการทำงานของนักเรียน ปวช. / ปวส. และตรวจดูมาตราการป้องกัน COVID19
ณ บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จำกัด

Visitors: 204,273