การนิเทศนักเรียน ปวช. / ปวส. บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมดูการทำงานของนักเรียน ปวช. / ปวส. และตรวจดูมาตราการป้องกัน COVID19
ณ บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Visitors: 204,275