การนิเทศนักเรียน ปวช. / ปวส. ณ บริษัท บีดีไอ (บางพลี)

ผู้รับใบอนุญาตและคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมดูการทำงานของนักเรียน ปวช. / ปวส. และตรวจดูมาตราการป้องกัน COVID19
ณ บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จํากัด (บางพลี)

Visitors: 204,274