กิจกรรมวันดินเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันดินเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันปลูกพืชพันธุ์ไม้ พร้อมรดน้ำใส่ปุ๋ย
ณ สนามหญ้าหน้า วิทยาลัยไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 206,799