กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ร 9

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) นำนักเรียน ชั้น ปวช.1 ไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ 

ร 9 อ.บางพลี  โดย ครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

Visitors: 204,271