ข่าวสาร วิทยาลัยไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ในเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. นายหลี่อิ้งหยวน (ที่ 3 จากขวา) เดินทางเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางภาคอุตสาหกรรม ระหว่างไต้หวัน – ไทย (ภาพจาก TECO)

สาระสำคัญของเนื้อข่าว :
♦ เมื่อวันที่ 28 .นายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือของสถานประกอบการไต้หวันในประเทศไทยกับการพัฒนาการศึกษาระบบทวิภาคี” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย – ไต้หวัน (บีดีไอ)

♦ ในอนาคต อุตสาหกรรมรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าจะก้าวเข้าสู่โครงการสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตที่มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรม ภายใต้นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”

♦ นายหลี่ฯ กล่าวว่า รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจะกลายเป็นแนวโน้มอุตสาหกรรมหลักในอนาคตอย่างแน่นอน และจะสามารถสร้างคุณูปการให้กับพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครในด้านการปรับปรุงคุณภาพอากาศ 
-------------------------------------------
TECO วันที่ 30 .. 63

 

เมื่อวันที่ 28 .นายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือของสถานประกอบการไต้หวันในประเทศไทยกับการพัฒนาการศึกษาระบบทวิภาคี” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย – ไต้หวัน (บีดีไอหรือที่เรียกโดยย่อว่า “T-TECH” โดยจ่าสิบเอก ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนาม “บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน” (MOU) ระหว่าง T- TECH สมาคมการค้าและเศรษฐกิจของนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเล สมาคมนักธุรกิจไต้หวันในจังหวัดชลบุรี สมาคมนักธุรกิจชาวไต้หวันเขตธนบุรี และบริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด (Jinpao Precision Industry)

 

ในระหว่างการประชุม T-TECH ได้นำเสนอรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าที่ร่วมวิจัยและพัฒนาโดยT-TECH และภาคเอกชนต่อผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย โดยในอนาคต อุตสาหกรรมประเภทนี้จะก้าวเข้าสู่โครงการสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตที่มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรม ภายใต้นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”

 

นายหลี่ฯ กล่าวขณะปราศรัยว่า T-TECH เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทของผู้ประกอบการชาวไต้หวัน ซึ่งก็คือบริษัท กรุงเทพ ไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จำกัด (Bangkok Diecasting and Injection Co.,Ltd, BDI Group) และถือเป็นต้นแบบที่ดีในการสะท้อนให้เห็นถึงการประสานความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชนของไต้หวัน – ไทย นายหลี่ฯ เชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของนายจางหมิงฟง ประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท BDI และดรบรินดา จางขจรศักดิ์ หรือดร.จางหลิงฉิน อธิการบดี T-TECH สถาบันแห่งนี้จะสามารถพัฒนาเป็น “สถาบันเทคโนโลยีไทย – ไต้หวัน” (Thai-Taiwan Institute of Technology) ได้ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอน

 

นายหลี่ฯ ได้ให้การยกย่องชื่นชมรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าที่ทาง T-TECHได้นำออกมาจัดแสดง โดยกล่าวอ้างอิงถึงประสบการณ์ในขณะที่ตนดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมว่า รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจะกลายเป็นแนวโน้มอุตสาหกรรมหลักในอนาคตอย่างแน่นอน และจะสามารถสร้างคุณูปการให้กับพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครในด้านการปรับปรุงคุณภาพอากาศ โดย T-TECH จะทำหน้าที่เป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรในด้านการผลิตรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าต่อไป

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย – ไต้หวัน (บีดีไอเป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท BDI Group ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรจากรัฐบาลไทย และเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเอกชนของไต้หวัน ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานความร่วมมือด้านการฝึกอบรมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกับ 18 บริษัท ขณะเดียวกัน T-TECH ยังได้ให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในไต้หวันในโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาไต้หวันเดินทางมาฝึกงานในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนในบริษัทที่ไทย ตราบจนปัจจุบัน มีนักศึกษาจำนวน 31 คนที่ผ่านการฝึกงานจากบริษัท BDI ซึ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ของเหล่านักศึกษา ต่างได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ประกอบการอย่างไม่ขาดสาย

เคดิต : https://th.taiwantoday.tw/news.php?unit=468&post=190207&unitname=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&postname=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E2%80%93-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99

 

 

Visitors: 204,277