ความร่วมมือของสถานประกอบการไต้หวันในประเทศไทยกับการพัฒนาการศึกษาระบบทวิภาคี

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ)
จัดการประชุมเสวนาเรื่อง ความร่วมมือของสถานประกอบการไต้หวันในประเทศไทยกับการพัฒนาการศึกษาระบบทวิภาคี
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ) ห้องประชุม ชั้น 5 

Visitors: 200,858