การสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45

การสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45
ท่านผู้รับใบอนุญาต​ ดร.บรินดา ขึ้นรับโล่ห์สถานศึกษาได้รับรางวัลนักเรียนนักศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2562
จาก นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรี​ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และฟังการบรรยายเรื่อง"ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน
เปิดกว้าง การอาชีวศึกษา​เอกชน" โดย นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Visitors: 163,959