อบรมวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัย สุขศึกษา และยาเสพติด

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย -ไต้หวัน (บีดีไอ)
อบรมวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัย สุขศึกษา และยาเสพติด
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)
เวลา 07.00-12.00 น.

Visitors: 200,859