ประชุมผู้ปกครอง ภาค 2/2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยี - ไทย (บีดีไอ)

Visitors: 200,856