กระบวนการคิดเกี่ยวกับการประท้วงของนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบัน

 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการบรรยาย
เรื่อง​ " กระบวนการคิดเกี่ยวกับการประท้วงของนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบัน"
โดย​ ดร.บรินดา​ จางขจรศักดิ์  ในเวลา​ 14.30​ น
ณ ห้อง B Memorial ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 200,856