วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) MOU กับสถาบันอาชีวศึกษา​ภาคกลาง 5

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)MOU กับสถาบันอาชีวศึกษา​ภาคกลาง 5
โดย ท่านผู้รับใบอนุญาต​ ดร.บรินดา จางขจรศักดิ์  ท่านที่ปรึกษา​ ดร.สิทธิชัย​ แก้วเกื้อกูล 
และ ผู้บริหาร ครู ร่วมเซ็น  MOU กับ​สถาบัน​อาชีวศึกษา​ภาคกลาง​5
เพื่อร่วมมือพัฒนา​ด้านวิชาการ และเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ของนักศึกษาที่สถาบันฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยสมุทร​สงคราม
และมีบ.Emerald และ บ.First rubber ร่วมเซ็น MOU 

Visitors: 206,793