กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานสภานักเรียนนักศึกษา

กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานสภานักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้วัน (บีดีไอ) ประจำปี การศึกษา 2563

โดย อวท. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)
วันที่ 12 กันยายน 2563

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ชั้น 1

 

Visitors: 162,989