ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้วัน (บีดีไอ)
ครั้งที่ 2/2563
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้วัน (บีดีไอ)

วันที่ 12 กันยายน 2563

Visitors: 200,859