แสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562
ท่านผู้รับใบอนุญาต ดร.บรินดา จางขจรศักดิ์ มอบช่อดอกไม้ พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไต้หวัน
ให้กับ นางสาวสุวรรณี สกลสกุลดี ที่ได้รับรางวัล นักเรียนนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ณ ห้องประชุม ชั้น 5

Visitors: 206,795