กิจกรรมตรวจ สุขภาพนักเรีบนนักศึกษา ประจำปี 2563

กิจกรรมตรวจ สุขภาพนักเรีบนนักศึกษา ประจำปี 2563
วันที่ 22 เดือรสิงหาคม 2563 เวลา 07.00-11.30 น.
ณ บริเวณชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 204,277