ภาพกิจกรรม วันแม่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีการศึกษา 2563

ภาพกิจกรรม วันแม่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ปีการศึกษา 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)  ชั้น 5

Visitors: 206,785