กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ณ หอประชุมชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

วันเสาร์ ที่  4 กรกฎาคม 2563

 

Visitors: 206,790