กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง

 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง
โดย คณะครู และนักเรียน ปวช 1และ 2
วันที่ 3 กรกฏาคม 2563

Visitors: 204,273