หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.51 ศิลปะการเขียนพู่กันจีนลายต้นไผ่

ผู้รับใบอนุญาต​ ดร.บรินดา T-TECH​ ร่วมกับ ว.บริหารธุรกิจ​และการท่องเที่ยวกรุงเทพ​
ถ่ายทำการสอนออนไลน์ศิลปการใช้พู่กันจีน ซึ่งเป็นหลักสูตร​ระยะสั้น ในสังกัดของอาชีวศึกษา
เผยแพร่เพื่อสอนนักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจ 
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.51 ศิลปะการเขียนพู่กันจีนลายต้นไผ่

12:05 / 20:41

 
 
 
 

หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.50 ศิลปะการเขียนพู่กันจีนลายดอกกล้วยไม้

 

12:05 / 20:41
 
 
 
 

หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.50 ศิลปะการเขียนพู่กันจีนลายดอกกล้วยไม้

12:33 / 20:41
 
 
 
 

หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.50 ศิลปะการเขียนพู่กันจีนลายดอกกล้วยไม้

0:21 / 5:52
 
 
 
 

หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.51 ศิลปะการเขียนพู่กันจีนลายต้นไผ่

Visitors: 204,274