A.I.Technology Co.,Ltd. และบริษัทในเครือ A.I. Group มาศึกษาดูงาน & เยี่ยมชม วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

 A.I.Technology Co.,Ltd. และบริษัทในเครือ A.I. Group มาศึกษาดูงาน & เยี่ยมชม วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 204,277