ศิลปะการเขียนพู่กันจีน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  มาถ่ายทำการเรียนการสอน
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์  การวาดภาพด้วยพู่กันจีน
โดย ดร.บรินดา จางขจรศักดิ์ ผู้สอน
คณาจารย์ จาก วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  มาเป็นนักเรียนรับเชิญใน การสอนวาดภาพด้วยพู่กันจีน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 204,278