ศิลปะการเขียนพู่กันจีน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  มาถ่ายทำการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์  การวาดภาพด้วยพู่กันจีน

โดย ดร.บรินดา จางขจรศักดิ์ ผู้สอน
ผ.อ.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐ และ คณาจารย์ จาก วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  มาเป็นนักเรียนรับเชิญใน การสอนวาดภาพด้วยพู่กันจีน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

 

Visitors: 204,269