ตารางเรียน ปีการศึกษา 2563


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) สาขาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 2) สาขาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) สาขาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) สาขาแม่พิมพ์พลาสติก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2) สาขาแม่พิมพ์พลาสติก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1 ) สาขาบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) สาขาบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Visitors: 204,270