ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ครั้งที่ 1/2563
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม  2563
 ห้องสัมมนา B Memorial Room  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 204,272