วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ทดลองให้ครู ในวิทยาลัยฯ ทดลองสอนออนไลน์ ผ่านระบบ zoom และ Google class room

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ทดลองให้ครู ในวิทยาลัยฯ ทดลองสอนออนไลน์ ผ่านระบบ zoom และ Google class room

วันที่ 6 เมษายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

Visitors: 206,799