คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ถวายอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 ณ วัดหัวคู้

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ถวายอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 ณ วัดหัวคู้ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

Visitors: 200,864