อบรมหลักสูตร “ การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HO-Ren-So ”

14 มีนาคม 2563
 อบรมหลักสูตร “ การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HO-Ren-So ”

การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษาหารือ เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นระบบ

บรรยายโดย อ.วิเขษฐ เย็นกลม
                        อ.ณรงค์ ลักษณะ สมบูรณ์

ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 38,053