ผู้บริหารของบริษัท jumpway จำกัด เรียนเชิญคณะครูเพื่อช่วยประเมินและติดตามความพัฒนาด้านการปฏิบัติงานในการใช้งานการเขียนแบบดีไซด์ด้วยโปรแกรม sofeware ตัวใหม่ของเครื่อง wirecut และ cnc ของทางบริษัท

ผู้บริหารของบริษัท jumpway จำกัด ได้เรียนเชิญครู และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เพื่อช่วย ประเมินและติดตามความพัฒนาด้านการปฏิบัติงาน ในการใช้งานการเขียนแบบดีไซด์ด้วย โปรแกรม software ตัวใหม่ ของเครื่อง wire cut และ cnc ของทางบริษัท

Visitors: 162,997