เข้าร่วมการประชุมเรื่องมาตรการป้องกันโรคติดต่ออันตราย COVID-19

วันที่ 10 มีนาคม 2563  ผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าร่วมการประชุมเรื่องมาตรการป้องกันโรคติดต่ออันตราย COVID-19  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 204,274