ทดลองโปรแกรมแปลภาษา ZSYSTEM

วันที่ 6 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ทดลองใช้โปรแกรมแปลภาษา zsystem โดยทดลองใช้ กับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 206,786