การประชุมติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา

วันที่ 2 มีนาคม 2563

ผู้บริหาร และครู วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าร่วมการประชุมติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา

ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กทม.

Visitors: 152,317