โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ IT ภาษาต่างประเทศ และการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยชุมชนอุทัย จัดทำโครงการส่งเสริมทักษะการใช้ IT ภาษาต่างประเทศ และการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการโดยครูภาษาจีน

ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ภาษาจีนกับการทำงานและการศึกษาต่อสายอาชีพ"

ณ สมาคมไต้หวัน แห่งประเทศไทย

และนำศึกษาการเรียนการสอนในการใช้ภาษาจีนกับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

ณ บริษัท จั๊มเวย์ จำกัด

Visitors: 200,859