แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์

Visitors: 196,350