การสอบโครงการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการสอบโครงการ

โดยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี

ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมี ดร.บรินดา  จางขจรศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาต เข้าร่วมรับฟัง และให้คำชี้แนะ รวมทั้งมีครูฝึกจากสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบด้วย

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 206,786