แนะเเนวชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองบางพลี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองบางพลี

Visitors: 200,858