กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ทำกิจกรรมจิตอาสา

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 200,856