การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี (DVT)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้านิเทศนักศึกษาและขอความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อใช้ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ในจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี (DVT)

ณ บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์อินแจ๊กชั่น จำกัด

Visitors: 204,274