แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

Visitors: 206,786