แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนบางพลีราชบำรุง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนบางพลีราชบำรุง

Visitors: 206,785