การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3

นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส

ณ บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จํากัด

Visitors: 204,272