แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดกิ่งเเก้ว

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนวัดกิ่งเเก้ว

Visitors: 163,970